با سلام

متاسفانه از ساعت ۱۲ دیشب در سیستم دانلود اشتراکی اختلالی به وجود آمده بود که برای اکثر کاربران حجمی بیش از میزان دانلود ثبت گردیده بود .

در حال حاضر ما حجم محاسبه شده را به پشتیبان قبلی ( حدود ۴ ساعت قبل تر )‌ بازگرداندیم و کلیه دانلود طی ساعات ۸ شب تا ۸ صبح بین ۱۷ و ۱۸ آذرماه نادیده گرفته شدند .

از کلیه دوستان بابت این اختلال پوزش می خواهیم – مدیریت

RapidGo