با سلام

از این پس خدمات سایت SendSpace.com sendspace.com نیز در مجموعه ی ما پشتیبانی می شود .

خدمات این سایت نیز در ۱۴ روز اول به صورت آزمایشی ارائه می گردد .

با آرزوی موفقیت – واحد پشتیبانی

RapidGo