با سلام

طی ماه گذشته بارها و بارها IP های ما توسط سایت Hotlink.cc مسدود شد.

طی این ماه باروش های گوناگون و از طریق دیتاسنترهای مختلف سعی کردیم تاحدامکان مجددا از این سایت پشتیبانی کنیم.

در حال حاضر با مسدود شدن تمامی روش های دسترسی ما به این سایت، دیگر امکان پشتیبانی از این سایت را نداریم.

بنابراین سایت هات لینک از پشتیبانی رپیدپارس به صورت کامل حذف می شود.

با تقدیم احترام – رپیدپارس