با سلام

در پی پیگیری های فراوان در طی یک هفته گذشته ، ساعاتی پیش رپیدپارس رفع فیلتر شد .

با توجه به اختلال در دسترسی کاربران طی این هفته ، یک  هفته به اعتبار تمامی لینک ها اضافه شد.

همچنین یک هفته اعتبار زمانی به اکانت کاربران دارای اشتراک نامحدود نیز اضافه شد .

کلیه لینک هایی نیز که اعتبارشان با در نظر گرفتن یک هفته اضافه شده به اتمام رسیده است ، تا روز ۸  مرداد ماه فعال خواهند بود

تا پیش از این مهلت کاربران می توانند از طریق کنترل پنل جدید سایت اقدام به تمدید مهلت لینک های خود نمایند .

با آروزی رضایت شما عزیزان – واحد پشتیبانی

RapidPars