با سلام
باتوجه به افزایش مداوم قیمت ارز، ناگزیر به بروزرسانی قیمت های خدمات سایت می باشیم.
باتوجه به هزینه کرد دلاری و یورویی سرورها و اکانت ها و سایر تجهیزات و ملزومات مورد نیاز جهت ادامه فعالیت سایت، امیدواریم شرایط سخت فعالیت ما را درک نمایید.
با تقدیم احترام – رپیدپارس