با سلام
طی گزارش تعدادی از کاربران، دسترسی برخی از کاربران به پنل سایت مختل شده است. طی ماه های گذشته ما چند نمونه از سرویس دهنده های CDN ایرانی و خارجی را جهت سهولت دسترسی به پنل سایت تست کردیم.
سرویس دهنده های خارجی معمولا توسط زیرساخت های اینترنتی ایرانی دچار اختلال می شوند و سرویس دهنده های داخلی مثل ابرآروان و دراک نیز طبق تجربه ما در شرایط فعلی اصلا خدمات پایدار و مطلوبی ارائه نمی دهند و به صورت مداوم دچار مشکل می شوند.
دسترسی عمومی به سایت را باتوجه به اختلالات سرویس دهنده های ایرانی بدون CDN و به صورت مستقیم قرار داده ایم. اما برای آن دسته از کاربرانی که امکان دسترسی مستقیم ندارند، آدرس زیر دامنه زیر جهت دسترسی از طریق CDN ایرانی فراهم شده است:
https://cdn.rapidpars.com
البته طی تست های ما با اینترنت ایرانسل (که ظاهرا این روزها دچار اختلالات و مشکلات زیادی می باشد)، دسترسی به سایت همچنان از طریق پروتکل http فراهم می باشد:
http://rapidpars.com
با تقدیم احترام – رپیدپارس