با سلام

همچنان پیگیری برای رفع فیلترینگ رپیدپارس ادامه دارد .

اما متاسفانه تا اینجا هیچ گونه همکاری از طرف مخابرات صورت نگرفته است و به هیچ کدام از ایمیل های ما پاسخی داده نمی شود !!!

در تماس های تلفنی نیز فقط گفته می شود منتظر دریافت ایمیل و یا رفع فیلترینگ از سوی ما باشید !