با سلام

امروز مجددا فیلترینگ سایت از طریق بخش فیلترینگ مخابرات پیگیری شد و مراحل پیگیری سایت در جریان

افتاده است .

امیدواریم این مشکل بزودی حل شود .

مدیریت رپیدپارس