با سلام

بخش فروشگاه سایت تا انتهای بهمن ماه متوقف می باشد .

البته بخش فروش اکانت های رپیدپارس فعال خواهد بود و شما می توانید

اکانت دانلود اشتراکی خود را بدون هیچ مشکلی شارژ نمایید .

در حال حاضر فقط فروش اکانت های اختصاصی انجام نمی گردد که مجددا از ابتدای اسفندماه فعالیت در این زمینه را مجددا شروع خواهیم نمود .

با تقدیم احترام – مدیریت

RapidPars