با سلام

مشکل سایت هات فایل بررسی و رفع گردید .

در مورد مشکل سایت فایل سرو نیز در حال تلاش برای رفع مشکل هستیم

البته رفع مشکل به علت نیاز به تغییرات زیاد ، زمان بر می باشد .

با تقدیم احترام – واحد پشتیبانی

RapidPars