با سلام

مشکلی که در سیستم تبدیل لینک فایل سرو به وجود آمده است در حال بررسی است

و بزودی این مشکل با راه حل های در نظر گرفته شده برطرف خواهد شد .

با تقدیم احترام – واحد پشتیبانی

RapidPars